Informatie

Onderlinge wedstrijden

 

 

 

 

 

De onderlinge wedstrijden zijn bedoeld om je voor te bereiden op echte wedstrijden. Het is belangrijk dat je niet te lang in een klasse blijft hangen. We hebben daarom een aantal regels opgesteld.

* Je start niet lager dan je in het voorafgaande jaar in de laatste wedstrijd bent gestart met de pony/paard die je toen reed. Met een andere pony/paard mag je uiteraard weer in de B beginnen of klasse waarin je officieel start of moet starten.
* Wanneer je 3 winstpunten hebt gehaald ben je verplicht door te gaan naar een hogere klasse. Dit is een afwijking van officiële wedstrijden, maar zo kun je sneller doorstromen.
* Voor de beoordeling van de Herautprijs Dressuur wordt per dressuur wedstrijd gekeken naar het behaalde percentage (60% bij 156 punten) per wedstrijd in het betreffende jaar. We gaan uit van minimaal 3 wedstrijden per combinatie.
* We gaan een tweede Herautprijs instellen, nl Herautprijs Springen, om ruiters te stimuleren meer te gaan springen. Deze prijs wordt bepaald aan de hand van plaatsing per wedstrijd. Ook hier geldt, bij 4 springwedstrijden tellen 3 wedstrijden per combinatie.
* Bij springen wordt de wedstrijd beslist door aantal fouten en stijl/groeten ongeacht de klasse.

Degene die graag een keer wil jureren kan zich bij ons opgeven. Natuurlijk hebben we een lijstje met mensen die willen jureren, maar een paar nieuwe jury-leden zijn altijd welkom.